Klasická masáž

                                                                                Úvod

Klasické masáže

Základem klasické masáže je švédská masáž, která je základním rehabilitačním prostředkem ve zdravotnictví. Zahrnuje řadu mechanických podnětů, které působí na pacienta za účelem léčebným pouze pomocí rukou. Je to cílená technika používaná tam, kde je o ni předem odpovědně rozhodnuto. S tímto souvisí i oprávněnost k jejímu provádění (akreditace ve zdravotnictví). Úkolem maséra je pak provést co nejlépe a s vědomím v plné zodpovědnosti úkony, které povedou k prospěchu nemocného. Nejde pouze o dokonalost techniky, ale také je zde nutná znalost všech fyziologických jevů, jenž masáž vyvolává či tlumí.

 

Historie masáží

Slovo "masáž" je odvozeno z francouzského message, to pak z řeckého slova massein.  Masáž je stará jako lidstvo samo. Již člověk doby kamenné si promačkával a rozhýbával namožené nebo pohmožděné svaly a klouby. Ovšem prvním konkrétním písemným dokladem o této činnosti je Ebersuv papyrus ze starého Egypta, který je některými badateli datován až do doby 5.000 let př.n.l. Rovněž z Číny, tradiční bašty neinvazivních technik léčby, máme pojednání v kánonu Nei Thing Sou Wen (asi 3.700 let př.n.l.) o použití masáží akupunktury a akupresury. V této zemi ovšem patřila masáž k celkovému životnímu stylu. Obdobná situace byla i v dalších tehdejších kulturách. Babyloňané, Asyřané, Peršané a posléze Řekové a Římané využívali léčebného, relaxačního a vitalizačního účinku masáží. Podle dochovaných zpráv se využívala dokonce i k léčení zlomenin. Jako masážní prostředky se tehdy užívaly různé oleje s přídavkem jemného písku a pryskyřic z různých dřev, kořenů a plodů, jež měly účinek masáže zesílit. Cladius Galenus, asi nejslavnější z římských lékařů, již používal masáží přímo cíleně při výcviku gladiátorů.

 

Účinky klasické masáže

Mechanický účinek masáže - spočívá v tom, že podporujeme návrat odkysličené krve zpět směrem k srdci. To znamená, že se krev, která odevzdala veškeré živiny do vzdálených míst od srdce, pomocí masáže rychleji vrací k srdci, kde se opět okysličuje a nabírá látky, které jsou potřeba pro výživu celého organismu. Tím urychlujeme vlastně celkovou regeneraci organismu a látkovou výměnu. Podle názoru odborníků klasická masáž napomáhá i k rozpohybování lymfatického systému.

Biochemický účinek masáže – je při dobře prováděné masáži, kdy dochází ke změnám i na povrchu kůže, která se prokrvuje. Vyvolává kožní zčervenání, kdy organismus sám aktivizuje látky, které jsou v něm přítomny v nižší koncentraci. Jedná se především o acetylcholin a histamin. Tyto dvě látky způsobí roztažení i těch nejtenších povrchových vlásečnic, které se tímto zprůchodní a inervují.

Reflexní účinek  masáže - víme, že na povrchu těla máme spoustu čidel, receptorů, které nás neustále informují o tom, jaká je teplota, jestli je vlhko, fouká vítr... Všechny tyto receptory nám přenášejí nervové vzruchy přes smíšený nerv do mozku, který je přesměruje do vzdálených orgánů. 

 

Všechny tyto tři typy účinků masáže probíhají při masáži současně nebo střídavě a jsou velice prospěšné pro organismus masírovaného. Vhodně zvolenými masážními hmaty a masážními prostředky dosáhneme odezvy nejen v místě působení, ale i v místech vzdálených a následně i v celém organismu. z tohoto pohledu tedy můžeme rozlišovat účinky místní, vzdálené a celkové.

 

Kontraindikace masáží (kdy se masáž nedoporučuje) :

·         při horečnatém, akutním zánětlivém a infekčním onemocnění a při podezření na ně

·         při veškerých akutních kožních onemocnění

·         na kůži postižené chorobným zánětem hnisavým nebo plísňovým

·        v místech čerstvého poranění a porušení integrity kůže

·        v místech varixů, vércových vředů, dekubitů a u tromboflebitydy

·         při kutaneálních nádorových onemocnění

·        při viscerálních chorobách dutiny břišní

·        při onemocnění žlučníku

·         u břicha v době gravidity a do 2 měsíců po porodu

·        v místech: krk zepředu, prsa u žen a prsní bradavky u mužů, oblast pohlavních orgánů, inguinální krajinu a axily

 

                                                                                O mně

                                                                                Masáže

                                                                                Fotogalerie

                                                                                Ceník

                                                                               

 

 

KONTAKT
 
MASÁŽE Pavel Hons
Zdrav. středisko - Hrušovany u Brna
Okrouhlá 8 – Brno-Bohunice
tel.: 604 506 346
e.mail.: HonsPavel@gmail.com